Cambium cnPilot™ E501S Outdoor Sector

Liên hệ

Đây là sản phẩm nâng cấp của cnPilot ™ E500; cnPilot™ E501S là một giải pháp hoàn hảo cho các ứng dụng mật độ cao và phạm vi phủ sóng rộng hơn trong khuôn viên doanh nghiệp, WIFI công cộng, Khách sạn, Cơ sở giáo dục, Khu học xá hoặc bất kỳ môi trường ngoài trời nào