Synology RS2416+

Liên hệ

Mã sản phẩm: RS2416+
CPU Frequency : Quad Core 2.4 GHz
Memory : 2GB DDR3
Internal HDD/SSD : 3.5″ or 2.5″ SATA(II,III) X12
Max Internal Capacity : 96TB (12X 8TB HDD)
Hot Swappable HDD
External Interface : USB 3.0 Port X 2, USB 2.0 Port X 2, Expansion Port X 1
LAN : Gigabit X4